Priser Skriv ut

Priser fra 249 000,-  + omkostninger

Alle tomtene er ca. 1 000 m2.

Omkostninger:

Tinglysning av skjøte kr. 1.548,-
Tinglysning av matrikkelbrev kr. 1.548,-
Omkostninger til utarbeidelse av dokumenter kr. 3.500,-
Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum

 

Vei, Vann, Avløp og strøm
Teknisk anlegg med vei, vann, strøm og avløp for gråvann er ferdigstilt inn til tomtene.
Kostnader til vann, vei, kloakk og strøm er inkludert i prisen.

 

Det er tillatt med parkering på egen tomt.